Selamat Hari Guru

Kamis, 25 November 2021.

Guru adalah orang yang bekerja dengan gigih untuk mengajar, mendidik, membimbing siapa saja, agar terwujudnya masyarakat yang terpelajar dan terdidik.

pak mar dan pak jatmiko menerima ucapan sebagai perwakilan

Guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Semua tindak tanduknya ada yang meneladani. Baiknya untuk diterapkan, buruknya untuk dijadikan pembelajaran.

Guru adalah suatu profesi yang sering disematkan kalimat “pahlawan tanpa tanda jasa”. Semoga keikhlasan selalu bersahaja dihati mereka, selama melangkah, bergerak, dan berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selamat Hari Guru Bapak/Ibu Dosen STITEKNAS Jambi.

Semoga ikhlas mu berganjar pahala dari yang Maha Kuasa, dan menjadi pemberat amal di hari penghisaban nanti.
Aamiiiin.

PMB 2022-2023